Avoka Imigrasyon Fanmi
&
Petisyon viza

DESEN Eksperyans nan Imigrasyon Fanmi

Cabrera & Associates bay pi gwo sèvis legal nan nivo ekspè paske nou kwè nan jistis ak diyite. Nou vle sa ki pi bon pou ou epi nou pral ba ou sa ou bezwen pou reyisi. 

Konesans pwofon nan Lwa Imigrasyon Fanmi

Plis pase 20 ane eksperyans nou yo dedye pou ede w ak fanmi w ak tout bezwen imigrasyon w yo ak demann viza w yo.

Pasyon ak devouman pou kliyan nou yo

Nou konnen difikilte ou pase lè w ap fè fas ak imigrasyon fanmi ak petisyon viza. Ki rezon egzak poukisa kòm avoka ou yo, nou tèlman devwe pou ede ou jwenn solisyon ou bezwen yo.

Reponn, onèt, ak dirèk

Nou se avoka ki konnen konnen lwa imigrasyon antre ak soti. Nou toujou onèt ak dirèk ak sa ou bezwen fè epi yo trè reponn pou ou ka toujou konnen an.

Bay reprezantasyon pou tout moun

Nou kwè tout kliyan ki bezwen yon avoka imigrasyon fanmi merite pou yo trete yo ak jistis ak diyite. Nou fè efò pou reprezante tout moun epi nou travay avèk yon varyete moun, biznis ak konpayi.

Avoka Apèl Imigrasyon byen vèrs

Sitwayen Ameriken ak Rezidan Pèmanan Legal yo gen dwa fè yon petisyon pou fanmi yo, si yo ranpli sèten kondisyon. Lòt sitwayen etranje te kapab viv legalman Ozetazini, dapre sikonstans pèsonèl yo. Pou plis pase 25 ane nou te ede fanmi yo reyini epi fè yon lavi ansanm Ozetazini. Nou okipe kalite petisyon viza imigran ak viza ki pa imigran sa yo, pami lòt moun:

Avoka Imigrasyon Fanmi ki pran swen

Etazini se yon bèl melanj moun, ras, ak kilti. Nou konnen ki jan imigrasyon familyal konplèks se ak ki jan akablan li kapab. Soti nan fòm yo nan biwokrasi a, li ka akablan ak fwistre fè li tout pou kont li. Cabrera & Associates la pou bay ou menm ak fanmi ou plis pase 20 ane eksperyans nou pou ede w navige nan pwosesis la. Li enpòtan pou gen yon avoka imigrasyon ki gen tou de konpetans nan lwa imigrasyon ak yon otantik pran swen kliyan yo epi nou la pou ba ou jis sa. Nou goumen pou bay fanmi ou opòtinite, pote fanmi ou ansanm, epi bay espwa pou avni fanmi ou.