Biznis
Imigrasyon
avoka

Ane eksperyans kòm avoka imigrasyon biznis

Cabrera & Associates bay pi gwo sèvis legal nan nivo ekspè paske nou kwè nan jistis ak diyite. Nou vle sa ki pi bon pou ou epi nou pral goumen ansanm ak ou, ba ou konsèy legal ekspè. 

Konesans pwofon nan Lwa Imigrasyon Biznis

Plis pase 25 ane eksperyans nou yo dedye pou ede ou menm ak fanmi ou ak tout bezwen biznis ou Imigrasyon.

Pasyon ak devouman pou kliyan nou yo

Kòm Avoka Imigrasyon Biznis, Nou konnen lit biznis yo lè y ap fè fas ak Imigrasyon biznis. Se poutèt sa nou devwe pou ede w jwenn solisyon ou bezwen yo.

Reponn, onèt, ak dirèk

Nou konnen biznis Imigrasyon lwa antre ak soti. Nou toujou onèt ak dirèk ak sa ou bezwen fè epi yo trè reponn pou ou ka toujou konnen an.

Responsablite Pwofesyonèl

Nou kwè tout kliyan ki bezwen yon avoka imigrasyon biznis merite pou yo trete yo ak jistis ak diyite. Nou fè efò pou reprezante tout moun epi nou travay avèk yon varyete moun, biznis ak konpayi.

Ede biznis yo imigre avèk siksè

Pou plis pase 25 ane nou te reprezante antite gwo kou piti, osi byen ke ekzekitif, envestisè, ak antreprenè nan travay yo, biznis, ak demann viza envestisman. Nou konseye ak ede moun yo ak konpayi an pandan òganizasyon an nan antrepriz la, epi travay ak lòt pwofesyonèl (avoka, CPAs, Realtors) asire konfòmite pa sèlman ak lwa Imigrasyon, men ak taks ki enpòtan, antrepriz, eta, ak règleman lokal yo. Nou konsantre sou bagay sa yo:

Nou pran swen ou ak biznis ou

Chak opòtinite envestisman gen risk. An menm tan, etranje a ap eseye deplase tèt li, fanmi yo ak biznis yo. Se poutèt sa, desizyon yo ak estrateji yo asiyen kapital la ak jere risk ki enplike nan ka sa yo separe men ko-depandan. Sou yon bò, enterè yo nan antite biznis yo (tou de domestik ak etranje) dwe pwoteje. Nan lòt men an, biznis yo ak moun yo dwe konfòme yo ak konplike yo nan Lwa Imigrasyon Etazini. Antanke avoka imigrasyon biznis, nou gen eksperyans ak konesans pou ede w navige atravè pwosesis la ak konsèy sou mezi pou ke tou de, risk pèsonèl ak komèsyal yo byen konsidere.

FAQ sou imigrasyon biznis

Pou kòmanse yon biznis, chwazi bon estrikti konpayi an. Chak kalite biznis gen pwòp avantaj ak dezavantaj li yo. Pou fè sa, w ap bezwen deside ki kalite estrikti biznis ki bon pou ou menm ak biznis ou. Estrikti biznis ki pi komen yo chwazi nan se pwopriyetè sèl, patenarya, LLC, ak kòporasyon.

Yon fwa ou te anrejistre biznis ou, ou bezwen yon nimewo idantifikasyon kontribyab endividyèl. Nimewo sa a nèf chif yo bay moun ki pa gen yon Nimewo Sekirite Sosyal men ki bezwen ranpli taks. Nimewo sa a itilize pou idantifye biznis ou epi li obligatwa pou rezon taks.

Si w ap kòmanse yon biznis kòm yon imigran ak anplwaye, yon lòt nimewo nèf chif w ap bezwen jwenn se yon Nimewo Idantifikasyon Anplwayè oswa EIN. Nimewo sa a ki soti nan IRS yo itilize pou idantifye biznis ou pou rezon taks. Pou aplike pou yon EIN kòm yon imigran, ranpli yon aplikasyon pou li sou sit entènèt IRS la.

Li ta saj pou aspiran imigran yo konsilte ak yon avoka. Yon avoka ka ede w chwazi bon estrikti biznis la epi asire w ke w an konfòmite ak tout règleman leta ak federal yo. Tou depan de estrikti biznis ou pi pito, ou ka bezwen ranpli dokiman adisyonèl ak gouvènman eta oswa lokal ou a.